Tip pro klub Sisyfos:

Profesoři používají aroganci místo argumentů - stejně jako za Semmelweise!

100% FAKTŮ (ne zbožných přání) je zatím stále jen PRO devitalizace a 0% proti.

Chová se ale někdo z nich PODLE TOHO?


 

Vážení přátelé v klubu Sisyfos,

Na to nemusí být člověk lékař, aby chápal demagogičnost přístupu většiny nejvzdělanějších profesorů v této zemi k neúprosné logice statistiky.

Na čí straně by stál Sisyfos ve sporu Semmelweise s nejvzdělanějšími profesory v době, kdy tito profesoři nechali zcela zbytečně umírat rodičky, přestože Semmelweis dávno objevil prostředek, jak tomu zabránit?

Koho by Sisyfos považoval za demagoga?
Ubožáka, který stále obtěžoval vážené profesory se svou příliš prostou metodou?
Nebo profesory, kteří byli mnohem zkušenější a vzdělanější než on, jen neměli pravdu?

V tomto státě se OPRAVDU děje něco podobně šíleného.
MUDr. Fortýn 44 let tvrdil, že objevil metodu proti rakovině (na kterou umírá min. 1/3 lidí, což je u nás 3 miliony z dnes žijících Čechů a na světě skoro 1000x tolik), a nikoho z těch, kteří jsou za to placeni, to nezajímalo a povětšinou stále ještě dostatečně nezajímá! Většinu odborníků toto téma jen OBTĚŽUJE!

Těžko lze obhájit, že by se NEMOHLI angažovat víc.
Jen 1 příklad z tisíců: Liga proti rakovině i Onkologická společnost odmítají dát byť jen 100,-Kč na podporu konferencí o devitalizacích, zatímco přirozenější by bylo, kdyby na pořádání nejen přidali, ale ještě se jich zúčastnili i jako posluchači i jako přednášející. Přitom musím připomenout, že tyto konf
erence nemají za cíl demagogicky prosadit, že devitalizace fungují, ale poskytnout prostor pro předávání objektivních informací (viz Konference o devitalizacích ).

Extrémnost tohoto nezájmu je až taková, že hlavní práci Dr.Fortýna musel jako dobrovolník přeložit můj kolega, protože jinak by v češtině neexistovala snad nikdy. Nikdo není ochoten dát ani tak málo, kolik by stál přepis originálu této hlavní práce, aby mohl být zveřejněn v elektronické formě, atd., atd., atd.

Absolutní, chladný až nenávistný nezájem ze strany nejlepších odborníků je úplně extrémisticky ZRŮDNÝ.

Tvrdí, že není nic dokázáno. To je ale blud.
Pořád je to víc dokázáno než vyvráceno.
Pro vzbuzení odborného zájmu přitom jde o to, na které straně vah je více hodnověrných faktů, pro nebo proti, a NE o striktně PRÁVNICKÉ důkazy!

 

Jediná fakta, která existují, mluví na 100% zatím stále jen a pouze PRO tuto metodu, ať na to hledíte z kterékoli strany:

Dodnes NEEXISTUJE ani jeden jediný důkaz, který by tuto 100% úspěšnost SEBENEPATRNĚJI zpochybnil.

 

Nejběžnější argument, že o tom nejsou doklady, je spíše výmluva.

(Mimochodem dost rozsáhlé doklady EXISTUJÍ, např. kazuistika 6 pacientů zde:
17.11.1983: MUDr. Karel FORTÝN: Devaskularizace tenkého a tlustého střeva a možnosti využití této operační metody. , ale NEJEN zde!
Spíše vůbec neexistuje vůle všechny doklady shromáždit a prostudovat. MZ dodnes tvrdí tak absurdní věc, že TO NENÍ VE STÁTNÍM ZÁJMU vyžádat si z nemocnic chorobopisy pacientů operovaných MUDr. Fortýnem touto metodou, počínaje historicky prvním pacientem v Chomutově z r. 1957! Co by mělo být již více ve státním zájmu než smrtelné ohrožení 3 milionů občanů?)

Cožpak svědectví hodnověrných lidí jako je MUDr. Fortýn et al je NIC?
Podle jakéhokoli soudu na světě je již jeden jediný hodnověrný korunní svědek DOSTATEČNÝ svědek.
Všichni vycházejí automaticky z předpokladu, že MUDr. Fortýn i jeho kolegové jsou lháři! Dokud to ale někdo nedokáže, NELZE to tvrdit!

Tak proč jsou všichni odborníci tak povýšenečtí, jako by jim bylo jasné, že devitalizace je nesmysl, když z argumentů, které mají k dispozici, je 100% argumentů pro a 0% argumentů proti? Nic jiného neexistuje.
Žijeme snad v Kocourkově?

NEEXISTUJE ani jediný případ, kdy by někdo PŘESNĚ dodržel podmínky MUDr. Fortýna, tj.:
(1) pacient PŘED chemoterapií a ozařováním s dobrou imunitou

(2) podvázání hlavního nádoru
(3) dodržení optimálního poměru mezi nádorovou hmotou (a) podvázanou, (b) odstraněnou (c) ponechanou v těle bez podvázání,
a neuzdravil by se.

Dokud nebude existovat alespoň jeden jediný takový pacient, jsou všichni, kdo tuto metodu zesměšňují, ZCELA neseriózní.

Chci jen ještě (pro jistotu) upozornit, že těmto podmínkám MUDr. Fortýna zatím NEODPOVÍDAL ani jediný pacient z klinických testů ve 4 nemocnicích, ani z 19 pacientů Doc. Chaloupky, už jen proto, že to byli vždy pacienti bez jakékoli jiné naděje, kteří měli jen 100% vyhlídku na smrt a oslabenou imunitu, ať se to snaží bagatelizovat kdo chce jak chce.

Nepochopitelný až demagogický je ale i postoj, že objevenou metodu má obhajovat pouze její objevitel, zatímco ostatní musejí být povinně jen jejími oponenty.
To může mít smysl, když matematik dokazuje rovnici. Tady ale jde o 45 let známý notoricky jednoduchý objev, který se přitom může týkat každého z nás, naší vlastní rodiny nebo našich vlastních známých.
Vždyť všichni známe tatáž zásadní fakta, co MUDr. Fortýn. Proč bychom ho nemohli zastoupit na JEHO pozici, na straně
prosazující co největší priority pro PROVĚŘENÍ jeho metody, která má možná, ale spíše pravděpodobně, potenciál zachránit tolik životů?

Vždyť na shromáždění a zpracování materiálů MUDr. Fortýna a na opravdu zásadní podporu výzkumu všech okolností jeho metody nebylo doteď vydáno ani tolik prostředků, kolik by ušetřila její aplikace (místo chemoterapie) u několika málo pacientů, kteří by se dali spočítat na prstech 1 či 2 ruk.

U potenciálu nevylučujícího úsporu drahých léků u milionů lidí je to NEPŘIMĚŘENÉ!
Přitom do tolika oblastí, které prodělávají právě pro svou neperspektivnost, dává stát mnohem snadněji mnohem víc miliard než zde tisíců.

 

6. května 2002, Martin Tlustý.